wè plis

Vwayaje ak responsabilite

Otèl Greater Miami ap travay pou ede ou jwi Miami san danje lè ou vizite.

anba lavil miami | Brickell
anba lavil miami | Brickell

anba lavil miami | Brickell

DowntownDoral
DowntownDoral

DowntownDoral

Acqualina Resort & Residences sou laBeach
Acqualina Resort & Residences sou laBeach

Acqualina Resort & Residences sou laBeach

Miami Airport Marriott
Miami Airport Marriott

Miami Airport Marriott

Kimpton Angler laHotel
Kimpton Angler laHotel

Kimpton Angler laHotel

LaPhillip and Patricia Frost Museum of Science
LaPhillip and Patricia Frost Museum of Science

LaPhillip and Patricia Frost Museum of Science

Bayside Marketplace
Bayside Marketplace

Bayside Marketplace

Biltmore la
Biltmore la

Biltmore la

Copper Pòt B & B la
Copper Pòt B & B la

Copper Pòt B & B la

Courtyard by Marriott Miami Airport West/Doral
Courtyard by Marriott Miami Airport West/Doral

Courtyard by Marriott Miami Airport West/Doral

Kimpton EPIC Hotel
Kimpton EPIC Hotel

Kimpton EPIC Hotel

Faena Hotel Miami Beach
Faena Hotel Miami Beach

Faena Hotel Miami Beach

Fontainebleau Miami Beach
Fontainebleau Miami Beach

Fontainebleau Miami Beach

LaGale South Beach , Koleksyon Curio pa Hilton
LaGale South Beach , Koleksyon Curio pa Hilton

LaGale South Beach , Koleksyon Curio pa Hilton

PGA Tour | Latinoamérica Shell Open
PGA Tour | Latinoamérica Shell Open

PGA Tour | Latinoamérica Shell Open

Hilton Bentley MiamiSouth Beach
Hilton Bentley MiamiSouth Beach

Hilton Bentley MiamiSouth Beach

Hilton Miami Dadeland
Hilton Miami Dadeland

Hilton Miami Dadeland

Hyatt Central Brickell
Hyatt Central Brickell

Hyatt Central Brickell

Lincoln Road Mall
Lincoln Road Mall

Lincoln Road Mall

Miami Marriott Biscayne Bay
Miami Marriott Biscayne Bay

Miami Marriott Biscayne Bay

The Palms Hotel & Spa
The Palms Hotel & Spa

The Palms Hotel & Spa

Kimpton PalomarSouth Beach
Kimpton PalomarSouth Beach

Kimpton PalomarSouth Beach

Ritz-Carlton laBal Harbour , Miami
Ritz-Carlton laBal Harbour , Miami

Ritz-Carlton laBal Harbour , Miami

 Royal PalmSouth Beach
 Royal PalmSouth Beach

Royal PalmSouth Beach

Rubell Mize
Rubell Mize

Rubell Mize

Kimpton SurfcomberHotelSouth Beach
Kimpton SurfcomberHotelSouth Beach

Kimpton SurfcomberHotelSouth Beach

TèzHotel Miami
TèzHotel Miami

TèzHotel Miami

/

Mizajou janvye4 ,2021

Greater Miami ak plaj Enfòmasyon sou vwayaj

Kounye a pa gen okenn restriksyon vwayaj nan Eta Florid la. Tanpri vizite a Depatman Sante Florid pou enfòmasyon ki pi ajou ak konsèy pou vwayaje nan eta Florid.

Si w ap planifye vwayaje nan Greater Miami ak plaj yo, nou mande pou ou fè sa ak responsabilite epi pratike direktiv sekirite. Tanpri referans a CDC konsèy pou vwayaj kòm direktiv ak restriksyon pou pwen touris manyen anpil kontinye evolye.

Isit la se yon gade konplè nan Lòd Ijans nanMiami-Dade County osi byen ke relouvri Mizajou soti nan laCity of Miami ak laCity of Miami Beach .

Gen yon kouvrefe nan tout konte a an plas depi minwi rive6:00 AM ak eksepsyon pou travayè esansyèl yo. Tout vizitè nan Greater Miami yo mande yo konfòme yo avèk kouvrefe sa a.

Se nou tout ki pou pwoteje fanmi nou yo, vwazen nou yo, biznis nou yo ak kominote nou an. Ansanm, nou ka adapte pou Miami-Dade kontinye boujonnen. #WeCanWeWill

Mask / kouvèti feminen:

 • Mask / kouvèti feminen yo obligatwa si ou andedan kay la.
 • Mask / kouvèti feminen yo pa obligatwa pou moun ki deyò si yo kanpe omwen10 pye apa de lòt moun oswa angaje nan aktivite fizik difisil deyò, si distans sosyal ak fizik ka garanti.

Miami-Dade Countyap bay sitasyon vyolasyon mask men gen kounye a yon lòd eta ki entèdi amann yo. Amann yo pral kolekte lè ofisyèl leta leve lòd ijans aktyèl la.

Covid-19 Tès

Isit la se yon lis aktyèl la Sit tès Covid nanMiami-Dade County .

KonfidanHotel Pisin

ZANTRAY ak pisin yo louvri epi pran rezèvasyon

Si w ap konsidere vwayaje nan Greater Miami ak plaj yo, asire w ke ou aprann sou pwogram Miami Shines nou an ki ofri kontra etonan nan otèl nan tout Greater Miami ak plaj yo pandan tout ete a. Vizite MiamiShines.com epi pou yo jwenn enspire klere yon ti kras pi klere ak kontra escaped etonan.

Vizitè yo avize w rele otèl yo ak etablisman biznis nan evènman an nan èdtan modifye nan operasyon oswa nouvo direktiv.

Ayeryen wè nanSouth Beach

Greater Miami ak plaj yo pran pwomès la Miami klere

Pwomès Miami klere

Greater Miami ak plaj yo ap pran etap pou ede sispann gaye koronaviris la epi kenbe vizitè yo ak rezidan yo an sante. Pandan tout pwen touris divès kalite manyen nan destinasyon an, patnè yo pwomèt yo konfòme yo ak estanda ki pi wo pou alèjman nan maladi kontajye yo ede diminye gaye nan COVID-19 la. La Miami Klere Pwomès pou Greater Miami ak plaj yo ap aplike nan plizyè pwen touris manyen nan tout kominote a ki gen ladan nanMiami International Airport ak Miami osi byen ke atraksyon lokal yo, mize, otèl, etablisman Yo Vann an Detay ak manje. NanCity of Miami Beach , ofisyèl yo te kreye a MB Creole , yon pwogram ki bay otokolan nan biznis konfòme yo avèk direktiv espesifik idantifye pa laCity of Miami Beach .

Lighthouse sovtaj kanpe souSouth Beach

Ki pi bon kote pou pratike distans sosyal pase sou plaj Miami an?

Plaj yo louvri

Pandan ke plaj yo louvri, gen plizyè restriksyon yo swiv. Tanpri respekte règleman nouvo lè w ap jwi plaj yo. Pou yon referans rapid nan nouvo règleman yo lè w ap vizite yon piblikBeach , li seksyon ki rele "Plaj" sou paj sa a

Plaj piblik nan toutMiami-Dade County yo louvri ak opere soti nan7:00 AM -8:00 PM anba kapasite limite ak anba sèten direktiv. Gid CDC yo pou Vizite Pak ak enstalasyon lwazi, ki gen ladan plaj, yo dwe swiv. Men kèk nan gid vizitè yo ta dwe konnen lè w ap jwi plaj ak pak nan destinasyon an:

 • Kouvèti vizaj yo ta dwe toujou aksesib epi yo dwe mete yo lè yo pa kapab respekte distans sosyal yo
 • Kouvèti vizaj yo dwe mete nan twalèt piblik yo ak nan konsesyon yo
 • Kouvèti fasyal pa bezwen chire pa timoun yo2 ane oswa pi piti ni lè naje nan lanmè a
 • Tout gwoup yo ta dwe limite a sa sèlman10 oswa mwens moun
 • Pa gen couvert ni tant
 • Pa gen chen oswa bèt kay sou laBeach
 • Pa itilize ekipman egzèsis oswa lakou rekreyasyon
 • Pa itilize enstalasyon gwoup nan pak ak plaj ki gen ladan paviyon piknik

Pou yon gade konplè sou nouvo règleman ak direktiv pandan y ap jwi plaj piblik nanMiami Beach , tanpri klike la a .

Pou referans direktiv konplè pandan w ap jwi pak piblik nan destinasyon an, tanpri referansMiami-Dade County Nouvo Plan Nòmal la .

CDC te kreye yon lis pwotokòl sekirite lè w ap vizite pak piblik ak plaj. Klike la a referans.

Atraksyon, Tours bato & lokasyon bisiklèt

Atraksyon, Tours bato ak operasyon nan amizman deyò ak enstalasyon lwazi deyò rekòmanse, ak restriksyon yo. 

Souvan yo itilize machin tankou siklis, scooters motè ak bisiklèt motè ki opere legalman sou wout yo gen dwa. Anplis de sa, lokasyon an èdtan nan bisiklèt nanCiti Bisiklèt ki disponib, ak netwayaj ak pwotokòl sanitasyon an plas. Pou plis enfòmasyon konsènan machin mobilite mikwo, al gade nan Nouvo Manyèl Nòmal .

Tanpri kontakte atraksyon ou fè plan pou vizite a pou konprann sitiyasyon operasyonèl yo anvan ou planifye vwayaj ou.

View ayeryen nan Miami Beachfront ZANTRAY

Rete nan yon plajHotel nan Miami pou opinyon lanmè bèl

ZANTRAY yo louvri epi pran rezèvasyon

ZANTRAY nan Greater Miami ak plaj yo louvri pou biznis sepandan vizitè yo ankouraje yo rele yoHotel dirèkteman nan konfime nivo nan operasyon kòm byen ke direktiv espesifik yo swiv pandan y ap sou pwopriyete. An jeneral, isit la se direktiv jeneral vizitè yo ta dwe konnen lè yo rete nan yonHotel oswa motèl pandan ke yo nan Greater Miami ak plaj yo:

 • Rasanbleman yo pral limite a sa sèlman gwoup nan10 moun oswa mwens; konvansyon ak reyinyon espas swiv direktiv distans sosyal epi yo pral limite a sa sèlman50 pousan kapasite
 • Sis-pye distans ant moun, lòt pase manm fanmi rekòmande
 • Anplwaye ak envite yo dwe mete yon mask oswa yon moso twal ki kouvri nen yo ak bouch yo lè yo nan zòn komen nan enteryè ak eksteryè bilding lan.
 • Anplwaye yo dwe mete kouvèti feminen toutan andedan etablisman an ak nan zòn komen andeyò etablisman an
 • Jiskaske avi pi lwen pa gen okenn bèt kay yo pral pèmèt nan nenpòt ki chanm envite nan nenpòt kiHotel lòt pase yon Animal Sèvis jan sa defini nan Lwa Ameriken yo ak Andikap
 • Asansè yo ka itilize jiska50 pousan kapasite, ki pa gen plis pase4 okipan sof si yo soti nan menm fanmi an. Distans ki nan asansè a ap make pou òganize envite yo pou yo kanpe nan distans 3 pye ant okipan ki tout mete kouvèti feminen oswa mask, sof si yo vwayaje kòm yon inite fanmi
 • Yon anplwaye ap prezan pou netwaye panno bouton yo nan entèval regilye, omwen yon fwa pa èdtan
 • Pa gen pakin Valet kote pakin plas ki disponib. Lè pakin pa disponib, asistan valet yo dwe kenbe distans ak mete mask, chanje / dezenfekte gan ant chak veyikil epi yo pa manyen bagaj envite sof si envite fizikman pa ka leve bagaj la.

Pou yon gade konplè sou direktiv ak règleman pandan y ap rete nan otèl nan zòn nan Greater Miami, tanpri referansMiami-Dade County Nouvo Plan Nòmal la .

Pou rezidan ki bezwen tanporèHotel chanm pou izole,Miami-Dade County te mete kanpe yon 'liy èd'. Pwogram nan ouvè a moun ki teste pozitif - oswa risk pou yo ekspoze nan kay yo - COVID-19. Nimewo a yo rele se305 -614 -1716 ant8:00 AM ak5:00 PM chak jou.

Deyò Oceanview manje nan CarillonHotel

Pa gen anyen ki bat opsyon manje deyò Miami an

Restoran yo louvri pou biznis

Restoran yo pèmèt yo ofri manje andedan kay la epi deyò nan jiska100 % kapasite toutotan yo ka kenbe sis pye distans ant gwoup moun. Sèvis yo dwe fè ant èdtan yo nan6:00 AM ak minwi. Anplis de sa, sèvis pou pran ak livrezon yo disponib nan restoran nan tout destinasyon an, ki gen ladan apre kouvrefe a minwi.

Vizite MiamiEats pou aksè nan livrezon ak pran meni pou dè santèn de restoran atravè destinasyon an.

LaMiami Beach Convention Center (MBCC)

Bankè, Reyinyon ak Konvansyon Espas

Konvansyon ak Reyinyon Espas osi byen ke Enstalasyon Bankè ka louvri nan50 pousan kapasite. Se konsomasyon andedan kay la nan manje ak bwason osi byen ke pèfòmans ap viv nan avni sa yo pèmèt, ak restriksyon yo.

Gid Jeneral

 • Evènman yo dwe nan50 kapasite pousan nan limit legal lokatè li yo pou chak espas reyinyon ak sis (6 ) pye espas kondisyon pou chak direktiv ki egziste deja;
 • Tout syèj pidevan dwe konfòme li avèk lòd aktyèl distans sosyal ak fizik, sètadi sis (6 ) moun pou chak tab wonn maksimòm yo epi yo dwe omwen sis (6 ) pye apa de do chèz yon tab pou chèz yon lòt tab;
 • Pa gen okenn evènman sèl dwe kouri pou pi lontan pase sis (6 ) èdtan youn apre lòt, ni gen yon nivo desibèl pi wo a90 nan nenpòt ki lè yo bay yo;
 • Planifikatè Reyinyon yo oswa òganizatè evènman yo ta dwe etabli yon lis patisipan ki gen nimewo telefòn selilè valab ak / oswa Imèl (pou rezon retrè kontak) nan ka ta gen yon tès pita pozitif pa yon patisipan. Hotelpral etabli yon lis kontak pou tout anplwaye sèvis evènman an tou.
 • Hotelak kliyan ta dwe etabli omwen yon "Anbasadè Ijyèn / Ranfòsman-konfòmite" pandan evènman an gwoup asire tout patisipan swiv direktiv yo distans sosyal ak fizik yo mande nan dokiman sa a te note.

Tout avni dwe estrikteman swiv règleman ki tabli nan Nouvo gid nòmal .

MBCC pare pou Evènman nanMiami Beach laMiami Beach Convention Center

Kòm bilding toupatou nan Konte Miami Dade relouvri nan kapasite redwi,Miami Beach Convention Center (MBCC) te devlope ak deplwaye mezi sante ak sekirite pou sipòte yon retou san danje nan evènman ap viv ak rasanbleman.

MBCC Ready relouvri plan yo detaye sou mezi pidevan sante ak sekirite ki deplwaye pou diminye risk transmisyon epi retounen nan evènman ap viv yo.

Aprann plis bagay sou Mezi Venue MBCC a sou sit entènèt yo .

Avni Divètisman

Teyat fim, kay konsè, oditoryòm, playhouses, bowling ale, galri, ak enstalasyon amizman andedan kay la ka louvri nan50 pousan kapasite. Se konsomasyon andedan kay la nan manje ak bwason osi byen ke pèfòmans ap viv nan avni sa yo pèmèt, ak restriksyon yo.

Kazino yo louvri, ak kapasite limite epi swiv menm nouvo règ nòmal yo te deja swiv yo. Konsomasyon nan manje ak bwason kapab kounye a sèlman rive nan zòn ki deziyen pou manje. Nan tab yo Gaming ak machin plas, pral gen entèdiksyon strik sou manje ak bwason.

Tout avni dwe estrikteman swiv règleman ki tabli nan Nouvo gid nòmal .

Brickell City Centre

Sant komèsyal deyò ak boutik Yo Vann an Detay gen anpil nan Miami

Sant komèsyal, magazen ak boutik Yo Vann an Detay yo louvri

Greater Miami ak plaj yo se lakay yo nan makèt mond-klas kòm byen ke inik ti biznis Yo Vann an Detay nan tout katye yo ak destinasyon an. Boutik Yo Vann an Detay yo louvri pou biznis sepandan opere anba nouvo direktiv yo.

Men kèk nan gid vizitè yo ta dwe konnen lè y ap vizite etablisman Yo Vann an Detay nan zòn Greater Miami:

 • Kouvèti vizaj yo dwe mete andedan yon etablisman an detay
 • Men dezenfekte distribitè oswa dezenfektan ki disponib nan antre ak nan zòn komen yo
 • Kli moun kap kriye pou chanm Fitting ak nan kesye yo dwe espace soti ak makè etaj (chak6 ft)
 • Anplwaye ak kliyan yo dwe limite jiska yon maksimòm de50 pousan nan sant komèsyal / magazen lokatè
 • Siy deyò ak andedan asansè yo limite kapasite4 pasaje yo, ak mak vizyèl pou pasaje yo kanpe
 • Manch kabwa ak manch panyen yo dwe dezenfekte ant revandè yo pou itilize yo
 • Sèvis Valet machin pa pèmèt, sof si pakin endepandan pa disponib. Kote pakin endepandan, valet ka itilize. Operatè Valet pral etap lwen6 pye apre ouvèti pòt machin (makè vizyèl yo ta dwe mete sou tè a ede). Aprè pakin, operatè otomobil la ap chanje oswa netwaye gan yo anvan yo fè sèvis pou pwochen veyikil la.
 • Pwen antre ak sòti yo pral endike pa makè kreye yon sèl-fason chemen sikilasyon andedan magazen yo
 • Se sèlman kliyan ki resevwa sèvis la ki ka antreThe Shop (eksepte pou yon granmoun ki akonpaye yon minè oswa yon moun ki bezwen asistans)
 • Pou sèvis ki mande yon randevou; randevou yo dwe anrejistre pou rezon swiv ak pou notifikasyon an nan lòt moun ki ka te prezan nanThe Shop , si yo rapòte yon ka COVID-19 pozitif
 • Kliyan yo dwe rete tann deyò nan biznis la (pratike distans sosyal) oswa nan machin yo jiskaske yo rele pou randevou yo

Pou yon gade konplè sou direktiv lè w ap vizite etablisman Yo Vann an Detay nan destinasyon an, referans aMiami-Dade County Nouvo Plan Nòmal la .

Aveda sèt lanmè Spa

Spa tretman yo se yon bon fason de-estrès

Spa & Byennèt Enstalasyon yo pare yo dòlote ou

Si te janm gen yon kote ki enspire byennèt ak dòlote Greater Miami li yo ak plaj yo! Kay nan mond-klas spa ak enstalasyon byennèt, vizitè kapab kounye a jwi estidyo yoga, jimnaz ak spa swiv direktiv ki fèk etabli. Si ou ta renmen vizite yon etablisman byennèt, tanpri asire w ke ou rele dirèk epi konfime operasyon yo louvri. Sa yo se yon lis kèk nan nouvo direktiv yo, sepandan pou yon lis konplè direktiv nan enstalasyon byennèt ak spa, viziteMiami-Dade County Nouvo Plan Nòmal la .

 • Pandan ke andedan jimnaz ak enstalasyon byennèt, moun yo dwe toujou mete mask
 • Nan etablisman an, yon minimòm de sis pye (6 ') distans ant kliyan yo, eksepte pou fanmi ki abite nan menm kay sa a
 • Kapasite limite a sa sèlman50 % nan lokatè bilding jan lalwa egzije sa
 • Kòm posib, enstale baryè plèksiglas ant chèz salon
 • Se sèlman kliyan ki resevwa sèvis la ki ka antreThe Shop (eksepte pou yon granmoun ki akonpaye yon minè oswa yon moun ki bezwen asistans)
 • Tout sèvis mande pou yon randevou; randevou yo dwe anrejistre pou rezon swiv ak pou notifikasyon an nan lòt moun ki ka te prezan nanThe Shop , si yo rapòte yon ka COVID-19 pozitif
 • Kliyan yo dwe rete tann deyò nan biznis la (pratike distans sosyal) oswa nan machin yo jiskaske yo rele pou randevou yo
 • Mache-yo yo entèdi
 • Anplwaye yo toujou mete mask ak gan, itilizasyon gwo plak pwotèj figi ankouraje anpil
 • Anplwaye yo pa dwe pataje zouti
 • Founisè Sèvis ak Atis dwe mete tabliye pou yon sèl itilizasyon
 • Nenpòt sèvis fas a fas mande pou yon plak pwotèj figi ke yo te chire pa penyen / Stylist la (egzanp, bab / moustach, Coursil, sousi, feminen)
 • Kliyan mete mask figi (kouvèti yo ka retire pou yon ti tan lè sa nesesè fè sèvis figi jan sa enstwi pa groomer / Stylist)
 • Bay kliyan espre dezenfeksyon pou aplike sou antre / sòti

Avyon sou Miami

Miami International Airport(MIA) louvri ak sèvis vòl chak jou

Enfòmasyon Vwayaj pou Vizitè nan Miami

Air Travel

Gouvènman ameriken an gen restriksyon sou vwayaj plizyè nan plas ki gen ladan sispann vwayaj ki pi Anthrax soti nan Ewòp, Azi ak kèk nan Amerik Latin nan. Pou enfòmasyon ki pi monte-a-dat sou restriksyon vwayaj, tanpri tcheke avèk la Depatman Deta Ameriken .

Miami International Airportrete ouvè ak sèvis vòl. Anpil transpòtè yo te kòmanse anile ak / oswa diminye sèvis, Se poutèt sa, vwayajè nan zòn nan Greater Miami yo avize w tcheke avèk konpayi asirans yo yo tcheke sou estati a nan vòl.

Vwayaj kwazyè

La Depatman Deta Ameriken prezante nouvo direktiv konseye Ameriken yo pa vwayaje nan bato kwazyè. Kòm sa yo, liy kwazyè pi gwo yo te sispann tanporèman operasyon pandan y apPortMiami rete operasyonèl pou biznis kago. Pou konvenyans ou, swivan yo se kèk nan liy kwazyè tèt Greater Miami a ak dènye yo.

Resous endistri vwayaj

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software